AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   17176.52405320  .00016717  00000-0  10270-3 0  9022
2 25544  51.6378 356.7775 0004947 320.8204  39.2590 15.54093443 23040
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_