AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   16300.21859954  .00003806  00000-0  64258-4 0  9999
2 25544  51.6434 124.4937 0007196 112.3335 237.3997 15.54331292 25367
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_