AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   16270.20968569  .00003031  00000-0  53388-4 0  9999
2 25544  51.6452 274.0859 0006285   7.4866  93.6781 15.53934258 20700
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_