AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA) 
1 25544U 98067A   19115.56079898  .00016717  00000-0  10270-3 0  9017
2 25544  51.6387 262.7887 0001478 222.2954 137.8084 15.52613222  7072
  
  
    
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_