AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA)
1 25544U 98067A   16342.60753472  .00003457  00000-0  60102-4 0  9992
2 25544  51.6456 273.2974 0005939 303.2066  71.7119 15.53817447 31969
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_