AKTUALNE DANE TRAJEKTORII STACJI ISS_
ISS (ZARYA) 
1 25544U 98067A   18200.67462652  .00016717  00000-0  10270-3 0  9028
2 25544  51.6362 216.7898 0004263 333.6751  26.4184 15.53995791  3562
  
  
    
NIEBO NAD POLSKĄ
Latitude:  N52°00'00"
Longitude: E19°00'00"_